Unsplashed background img 1

Клиенти

Част от нашите проекти

 1. Съвместен международен екип с Проф.д-р Р.Пехер"D-r Pecher Consultants", Германия, ПСОВ за гр.Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, Капацитет 100 хил.екв.жители;
 2. Работно проектиране на "Промишлена пречиствателна станция за отпадъчни води от завод "Идеал Стандарт-България", гр.Севлиево. Инвеститор "Ideal Standart, 1997г, 1.5хил.екв.жит ;
 3. Съвместен екип, проект част "Технологична" за обект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Етрополе", 22 хил.екв.жит;
 4. Съвместен екип, проект част "Технологична" за обект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Никопол, община Никопол";
 5. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води от гр.Луковит-ИП. Общ капацитет на пречиствателната станция 10.5 хил.екв.жит. Част Технологична;
 6. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води от с.Дерманци, общ.Луковит. Общ капацитет на пречиствателната станция 2.5 хил.екв.жит. Част Технологична;
 7. Съвместен международен екип с проф.д-р Р.Пехер "D-r Pecher Consultants", Германия, проект за градска пречиствателна станция за отпадъчни води град Мадан, 10хил.екв.ж;
 8. Съвместен международен екип с проф.д-р Р.Пехер "D-r Pecher Consultants", Германия, в проект за градска пречиствателна станция за отпадъчни води град Златоград;
 9. Съвместен международен екип с проф.д-р Р.Пехер "D-r Pecher Consultants", Германия, в проект за градска пречиствателна станция за отпадъчни води град Рудозем;
 10. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води 2.5хил.екв.жит, с.Долни Луковит, общ.Искър, Част Технологична;
 11. Обучение на персонал и консултант-технолог за експлоатация на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Севлиево, 54 хил.екв.жит;
 12. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води от комплекс "SHELL-Хемус", 2011 г;
 13. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води от комплекс "SHELL-Казичене", 2011 г;
 14. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води от комплекс "Лъгът", с.Валевци;
 15. Работен проект, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация на помпена станция и
 16. чиствателна станция на вода за питейно-битови и противопожарни нужди от собствен водоизточник, МОСТ АД, кв.Суходол, София
 17. Пречиствателна станция за отпадъчни води от комплекс "Горска поляна", Драгалевци, гр.София;
 18. Проект за реконструкция на селищни ВиК мрежи за с.Дерманци, общ.Луковит. Част Технологична;
 19. Проекти за пречиствателни станции за отпадъчни води от с.Мламолово, общ.Бобов Дол, Част Технологична;
 20. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води 2.5хил.екв.жит, с.Севар, общ.Кубрат;
 21. Проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на селищна канализация за битови отпадъчни води на с.Севар, общ.Кубрат. Част ВиК-технологична;
 22. Проектант по част "Технологична" Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Омуртаг,10 000е.ж;
 23. Съвместен международен екип, проект за канализация на с.Първомайци, общ.Г.Оряховица, 2001г;
 24. Консултант на KERAMO STEINZEUG за България, Изпълнение на селищни канализационни мрежи от стъклокерамични тръби по траншеен и безтраншеен способи; Партньор на "KERAMO STEINZEUG";
 25. Работно проектиране, цялостно изпълнение и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадъчни води от Видима-2, с.Градница. Капацитет 1.5хил.екв.жит, Инвеститор "AMERICAN STANDARD"Companies, 2000г ;
 26. Работно проектиране, изпълнение, пуск и наладка на пречиствателна станция за отпадъчни води, 3.5хил.екв. от МПП, с.Трънчовица;
 27. Работно проектиране, частично изпълнение, пуск и наладка на "Пречиствателна станция за отпадъчни води от комплекс "Райска градина" България, 3.5 хил.екв.жит;
 28. Работно проектиране, пречиствателна станция за отпадъчни води от комплекси "Виниярдс, Флорал Хилс, Лост Сити", гр.Каблешково, с проектен капацитет 2750е.ж, НАЙТ ООД, 2008г;
 29. Работни проекти на помпени системи, комплекси комплекси "Виниярдс, Флорал Хилс, Лост Сити" до сборна пречиствателна станция за отпадъчни води;
 30. Съвместен екип, проект част "Технологична" за обект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр.Етрополе", 22 хил.екв.жит;
 31. Проект за реконструкция на ПСОВ (1000.екв.жит), жилищен комплекс "Сентрал парк I", с.Нови Хан, , общ.Елин Пелин, Консултант доставка и монтаж, пуска и наладка, Възложител "Сентрал Парк I"ЕООД, 2014г;
 32. Съвместен екип, проект част "Технологична" за обект "Доизграждане на канализационната ситема и частична реконструкция на водопроводната мрежа гр.Дулово", Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр.Дулово", 8.5хил.екв.жит.2015г;
 33. Технически проект на ПСОВ (2хил.екв.жит), отвеждащ канал, заустване от жилищен комплекс "Сентрал парк III Ресорт", с.Нови Хан, м."Милковица", общ.Елин Пелин, Консултант доставка и монтаж, пуска и наладка, Възложител "Сентрал Парк I"ЕООД, 2016г;
 34. Пречиствателна станция за битови отпадъчни води от Учебно-възстановителен комплекс с.Чифлика, Възложител "Фондация Д-р Мария Монтесори", 2005;
 35. Проект за пречиствателна станция за битови отпадъчни води от комплекс "Божена", с.Боженците;
 36. Проект за пречиствателна станция за битови отпадъчни води от обект "Жилищен комплекс" в УПИ VIII-97, гр.Банско;
 37. Работен проект за пречиствателна станция за битови отпадъчни води от жилищна сграда "Бриз Запад"в кв.Овча Купел, гр.София;
 38. Технически инвестиционен проект за пречиствателна станция за битови отпадъчни води от жилищна сграда в с.Проглед, общ.Чепеларе;
 39. Технически инвестиционен проект за обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води от жилищен комплекс "Флорал Роудс", общ.Поморие;
 40. Работен проект за обект "Селищна канализация и главен канализационен колектор на с.Пудрия, общ.Криводол";
 41. Работен инвестиционен проект за обект "Селищна канализация и главен канализационен колектор на с.Краводер, общ.Криводол";
 42. Проект за пречиствателна станция за отпадъчни води от Ваканционно селище "Калиакрия", Каварна, 1.3хил.екв.жит;
 43. Проект за "Пречиствателна станция за отпадъчни води от МБАЛ-гр.Каварна", Каварна;
 44. Съвместен международен екип, проектант на Регионален Център за управление на отпадъци гр.Кърджали;
 45. Съвместен международен екип, проектант на 6 общински претоварни станции за управление на отпадъци в област Кърджали;
 46. Проект на пречиствателна станция за отпадъчни води от с.Дерманци, 2.5хил.еквив.жит;
 47. Проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на селищна канализация за обект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор на с.Дерманци";
 48. ПИП за Пречиствателна станция за отпадъчни води от гр.Пещера, за битови и промишлени отпадъчни води;
 49. Работен проект за ПСОВ от ДПМ"Оборище", с.Оборище, общ.Вълчи дол;
 50. Проект, изпълнение, пуск и наладка на ПСОВ от Мотелски комплекс "Драгалевци";
 51. Проект за реконструкция, консултации по въвеждане в експлоатация, обучение на персонал на Мандра "Свети Илия", с.Падина;
 52. Проект, изпълнение, пуск и наладка, обучение на персонал на ПСОВ от завод "Херти", 600екв.жит, 2016г;
 53. Проект за реконструкция, консултации по въвеждане в експлоатация, обучение на персонал на МПП"Рожен Милк", с.Давидково;
 54. Проект за реконструкция, консултации по въвеждане в експлоатация, обучение на персонал на МПП"АЛАДА";
 55. Помпена станция за отпадъчни води, рибарско селище гр.Царево;
 56. Проект за разширение и реконструкция, ПСОВ-МПП, с.Върбина, общ.Смолян;
 57. Проект за реконструкция, консултации по въвеждане в експлоатация, обучение на персонал на мандра, с.Кутела, 2.6 хил.екв.жит.
 58. Проект "Бузлуджа", ПИП, ИП, част ВиК, 2019-2023г.
 59. Проектант площадкови ВиК мрежи, сградни инсталации, площадково ПП водоснабдяване, Демобаза, с.Петрово общ.Сандански;
 60. Проект за реконструкция, консултации по въвеждане в експлоатация, обучение на персонал на ПСОВ от мандра "Персенски", с.Жълтуша
 61. Проект за реконструкция, консултации по въвеждане в експлоатация, обучение на персонал на ПСОВ от Мандра "СКОРПИОН 21", с.Забърдо;
 62. Проект, изпълнение, пуск и наладка на ПСОВ от хил.сграда с.Понор;
 63. Проект, изпълнение, пуск и наладка на ПСОВ от хил.сграда "Бонсови поляни";
 64. Много проекти на ВиК инсталации на малки и големи сгради;
 65. Оказали сме консултантска помощ на общини, като Божурище, Сливница, Горна Малина и много други;
 66. Проект в съвместен международен екип за пречиствателна станция, канализационна мрежа в Република Австрия;
 67. Детайлен работен проекти в съвместен международен екип за пречиствателна станция, Косово, система за управление на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, SBR;
 68. Обследване на система за промишлено водоснабдяване, анализ за предотвратяване на хидравличен удар, проект и въвеждане в експлоатация на система за предпазване от хидравличен удар, завод ТИТАН;
 69. Детайлен работен проекти в съвместен международен екип за пречиствателна станция за питейни води, система за водоснабдяване в Монголия, част ЕЛ, КИПиА, ОВК;
 70. Съвместен проект, "Асарел Медет", Експлоатационно изграждане на хвостохранилище "Люляковица" до кота 900-етапно изпълнение, подобект "Стена на Хвостохранилище
 71. ляковица", кота 900 и отвеждане на дрениращите води в подходяща посока-намивни хвостопроводи", възложено от УАСГ-ЦНИП ЕООД, част Машинно-технологична, 2017г;
 72. Подробни устройствени планове, част ВиК в район Дружба, 10 хил.жит, гр.София – хидравлично оразмеряване, чертежи, записки;
 73. Подробен устройствен план, част ВиК в Мърчаево, 3.3 хил.жит, гр.София – ВиК план- схеми, хидравлично оразмеряване, чертежи, записки, технологично оразмеряване ПСОВ и много други обекти. Ние сме разработили уникална система за управление режима на работа на пречиствателни станции за отпадъчни води и сме от пионерите на SBR системата за пречистване в Република България. Нашият екип има богат опит в проектиране и експлоатация на множество пречиствателни станции и други големи и малки инфраструктурни проекти в Република България преди основаването на фирмата през 1996г.

Други проекти, свързани с устойчиво управление на околната среда

 1. Координатор, ръководител колектив и член на международен екип в доклад за ОВОС по проект "Предварителен и окончателен ДОВОС на Национален център за управление на опасни отпадъци, България, компонент "Повърхностни води". Програма PHARE;
 2. Член на международен екип, сектор Опазване на околната среда, RPS Advies в проект "Укрепване на капацитета и развитие на българската национална система за управление на информацията и докладване в съответствие с Европейската IPPC (бълг.КПКЗ) Директива";
 3. Компонент "Повърхностни води" в екип по оценка на въздействието върху околната среда по проект "Петролопровод Бургас-Александруполис", участък "Морска среда";
 4. Член на екип в доклад за ОВОС "Национален център за управление на опасни отпадъци, България, компонент "Повърхностни води"; Проект по програма PHARE;
 5. ДОВОС компонент "Повърхностни води" и фактор на околната среда "Отпадъци" за обект летище "Гоце Делчев";
 6. Ръководител екип в доклад за ОВОС; Експерт по повърхностни води "ДОВОС на Агробиохим, Стара Загора";
 7. Независим консултант в доклад за ОВОС на проект: "Преустройство на главен корпус на Росица Авторемонт АД в предприятие за производство на детайли за санитарна арматура – гр. Севлиево", компонент "Повърхностни води";
 8. Концесионен екологичен анализ по компонент "Повърхностни води" за обект "Летище гр.Русе;
 9. Концесионен екологичен анализ по компонент "Повърхностни води" за обект "Разширение карго зона Летище гр.Пловдив;
 10. Концесионен екологичен анализ на летище Варна, компонент "Повърхностни води";
 11. Концесионен екологичен анализ на летище Бургас, компонент "Повърхностни води";
 12. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на Генерален план на летище Варна, компонент "Повърхностни води";
 13. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на Генерален план на летище Бургас, компонент "Повърхностни води";
 14. Концесионен екологичен анализ по компонент "Повърхностни води" за обект "Гражданско летище за обществено ползване Г.Оряховица";
 15. Програма PHARE – Предварителен доклад за ОВОС на Проект за управление на отпадъците на гр. София: Сценарий 1 – Депониране на битовите отпадъци и утайките от ПСОВ София на площадки "Балша" и "Кремиковци-1";
 16. Програма PHARE – Предварителен доклад за ОВОС на Проект за управление на отпадъците на гр. София: Сценарий 2 – Изгаряне на битовите отпадъци, производство на енергия и депониране на отпадъците от изгарянето 88. Програма PHARE – Предварителен доклад за ОВОС на Проект за управление на отпадъците на гр. София: Сценарий 3 – Изгаряне на битовите отпадъци, производство на енергия и депониране на отпадъците от изгарянето съвместно с утайките от ПСОВ, февруари 2001г.;
 17. Компонент "Повърхностни води", член на международен екип в доклади за ОВОС за обекти: "Приоритетни пречиствателни станции за отпадъчни води от Севлиево, Попово, Монтана, Ловеч и Смолян: Програма PHARE;
 18. Доклади за ОВОС на обекти в експлоатация: Бензиностанции на територията на Софийски окръг, собственост на ПЕТРОЛ АД, клон София, компонент "Повърхностни води"
 19. Доклади за оценка и отстраняване на щети от стари замърсявания за Бензиностанции в Софийски окръг, собственост на ПЕТРОЛ АД, клон София, компонент "Повърхностни води";
 20. Доклади за оценка и отстраняване на щети от стари замърсявания на "Балканкар 6-ти Септември" АД – София, "Балканкар Рекорд" АД – гр. Пловдив, "Балканкар Дунав" АД – гр. Лом, "Балканкар - Мизия" АД – гр. Бяла Слатина, "Балканкар- Ерма" ЕООД – гр. Трън – І и ІІ етап;
 21. Доклад за ОВОС на "Балканкар- Ерма" ЕООД – гр. Трън, компонент "Повърхностни води";
 22. Доклад за оценка и отстраняване на щети от стари замърсявания на "Балканкар- ЗПДЕА – Г. Костов" АД – гр. София;
 23. Доклад за ОВОС на "Балканкар- ЗПДЕА – Г. Костов" АД – гр. София;
 24. Доклад за оценка и отстраняване на щети от стари замърсявания на "Балканкар- Средец" АД – гр. София;
 25. Съвместен екип в доклад за ОВОС на "Балканкар- Средец" АД – гр. София.
 26. Съвместен екип в доклад за оценка на щети от стари замърсявания на "Балканкар -ЗФИ" АД – гр. Брезник;
 27. Съвместен екип в доклад за ОВОС на "Балканкар -ЗФИ " АД – гр. Брезник";
 28. Съвместен екип в доклад за ОВОС на обект в експлоатация: "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД". – ПСБ "Карнобат", ПСБ "Ихтиман", ПСБ "ПловдивПСБ "Ветрен", ПСБ "Аспарухово", ПСБ "Стара Загора";
 29. Експерт в екип за Концесионен екологичен анализ по фактор на околната среда "Отпадъци" за обект "Летище гр.Русе";
 30. Експерт в екип за Концесионен екологичен анализ по фактор на околната среда "Отпадъци" за обект "Разширение карго зона Летище гр.Пловдив";
 31. Предварителен и Окончателен ДОВОС на Национален център за управление на опасни отпадъци, България, участвал в разработване на част "Отпадъци", Координатор;
 32. Експерт по програма PHARE – Приоритетни пречиствателни станции за отпадъчни води от Севлиево, Попово, Монтана, Ловеч и Смолян: Предварителен доклад за ОВОС на ПСОВ от Попово, фактор "Отпадъци";
 33. Експерт в екип за Концесионен екологичен анализ на летище Варна, Фактор "Отпадъци";
 34. Експерт в екип за Концесионен екологичен анализ на летище Бургас, Фактор "Отпадъци";
 35. Експерт в екип за ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на Генерален план на летище Варна, Фактор "Отпадъци";
 36. Експерт в екип за ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на Генерален план на летище Бургас, Фактор "Отпадъци";
 37. Концесионен анализ поекологичен фактор на околната среда "Отпадъци" за обект "Гражданско летище за обществено ползване Г.Оряховица";
 38. Независим консултант по програма PHARE – Оценка на разходите по възстановяване на околната среда за подкрепа приватизацията на държавни предприятия: ДОВОС І, ІІ и ІІІ етап на площадката на Варненска корабостроителница. Част "Отпадъци";
 39. Независим консултант по програма PHARE – Координатор и български експерт в части "Опасни отпадъци","Строителни отпадъци", "Производствени отпадъци" по проект: Доклад за оценка на щети от стари замърсявания І, ІІ и ІІІ етап на площадката на "СОФАРМА" ЕАД;
 40. Независим консултант по програма PHARE – "Предварителен доклад по Рециклиране на отпадъчни опаковки от напитки – съществуващо положение";
 41. Независим консултант в екологичен одит на "Винпром Шумен", гр.Шумен, фактор "Отпадъци";
 42. Независим консултант в екологичен одит на "Винис Ямбол", гр.Ямбол, фактор "Отпадъци"
 43. Независим консултант и член на международен екип в екологичен одит по програма PHARE – Waste Management and Energy Savings – "Балканкар – Искър", "Терма"-Тутракан, Предприятие за хартия и картон Никопол, части "Опасни отпадъци", "Производствени отпадъци","Битови отпадъци", "Строителни отпадъци";
 44. Координатор и експерт по част "Производствени отпадъци" и "Опасни отпадъци" по проект: ДОВОС на "АГРОБИОХИМ" ЕАД – Стара Загора" - и много други обекти

"Идеал Стандарт България" ЕАД

American Standard Inc.

"Видима" АД

ГД Ръководство на въздушното движение, София

ХАМБЕРГЕР

"Мандра 1" ООД

"Идън Девелъпментс" АД

"Найт Интернешънъл" АД

"ХЕРТИ" АД

ЕТ "Вълов и СИЕ"

Shell България

"АТБ-България" ЕООД

"Пехер и Василев Консулт" ООД

"Хидропроект-LZ" ЕООД

"ПОВВИК ООС" ООД

ENTEC Великобритания

ИЯИЯЕ

"МОСТ" АД

ЕТ "Рудо 2000 - Румен Колев"

"ТАНГРА" ООД

"Институт по въздушен транспорт" ЕООД

"КОСЕР" АД

"Георгиев, Тодоров и Ко"

Фондация "Д-р Мария Монтесори"

"Сентрал Парк 1 Фасилити"

"БЛС Енергиплан-България" ООД

"Бяла" ЕООД

Андрей Никифоров

"К. Груп" ООД

"Заимов-Турист-Сървисиз" ЕООД

ЕТ "БИГ - Божидар Груев"

Община Пещера

Община Вълчи дол

Община Каварна

Община Криводол

Община Дулово

Община Луковит